لطفا فایل های مشکوک خود را به صورت فشرده ( zip ) ارسال بفرمایید تا توسط کارشناسان ما بررسی شوند. فایل های آلوده در صورت تشخیص در بروزرسانی های بعدی ضدویروس شناسایی و پاکسازی خواهند شد.