خرید نام کاربری ضد ویروس شید

با وارد کردن نام کاربری خود در هنگام ثبت نام کاربری دوستانتان در قسمت معرف از قابلیت ۶ ماه بروزرسانی رایگان بهره مند شوید.

121321654

**هر نام کاربری صرفا یکبار میتواند از این قابلیت استفاده کند و تعداد معرفی بیشتر از ۳ نفر تاثیری بر افزایش تاریخ بروزرسانی ندارد.