پس دادن عضویت به‌روزرسانی

برای پس دادن عضویت، نام کاربری و کلمه عبور و مشخصات کارتی که مایل هستید پول شما به آن منتقل شود را وارد نمایید. نام کاربری شما در صورتی که کمتر از هفت روز از تاریخ ثبت آن گذشته باشد باطل شده و حداکثر تا ۴۸ ساعت آینده پول خود را دریافت خواهید نمود. پس از واریز پول ایمیلی برای شما ارسال خواهد شد که شماره رسید شما را به اطلاعتان خواهد رساند.