در جلسه فوق موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

در ابتدا توضیحات جامع مدیریت (خانم مهسان نیری):

در ارتباط خط مشی، اهداف، چشم انداز ضدویروس شید و واحد   R & D

بخش فروش (زهره ولی):

– مروری بر روند فروش شرکت از آغاز تاکنون

– بیان میزان تخفیفات و شرایط فروش جدید

– بررسی وضعیت فروش نمایندگان

– ارائه برنامه های آینده فروش و راهکارهای جامع برای افزایش فروش

بخش فنی و پشتیبانی (آقایان امین نجم الدین و سعید حاجی علیان):

– برگزاری دوره آموزشی تخصصی آنتی ویروس شید (ویژه نمایندگان) و دوره های عمومی امنیت اطلاعات (نمایندگان و عموم)

– بیان اهداف و چشم اندازهای مرکز تحقیق و توسعه آنتی ویروس شید (شیدکده)

– ارائه گزارش عملکرد تیم پشتیبانی و مدیریت ارتباط با مشتریان

– توضیحات جامع در مورد نحوه دریافت خدمات مناسب تر از تیم پشتیبانی

بخش تبلیغات (آقای امید مطلبی):

– ارائه گزارش عملکرد واحد تبلیغات از ابتدا تا کنون و برنامه های آتی

– دریافت نظرات نمایندگان در مورد نحوه تبلیغات بهتر

– رونمایی از طرح پکیج جدید، تابلوهای سر در و لوح نمایندگی

دریافت ، انتقادات و پیشنهادات نمایندگان