نمایشگاه تخصصی امنیت سایبری روز شنبه ۵ مهرماه با حضور روسا و اعضای هیات مدیره سازمان نصر تهران و کشور، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات در مرکز آفرینش های هنری خیابان حجاب برگزار شد.

سی وهشت شرکت خصوصی حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) توانایی های خود را در اولین نمایشگاه امنیت سایبری ایران عرضه کردند. غرفه شرکت شید افزار رایانه، جز ء پربازدید ترین غرفه ها و فضاهای اختصاص یافته بود.

در حاشیه این نمایشگاه کارگاه های آموزشی و تخصصی طی ۴ روز برگزاری نمایشگاه با موضوعات رایانش ابری، امنیت در فضای ابری، و ارائه محصول برگزار گردید.